INFORMUJEMY, ŻE ADMINISTRATOREM POWYŻSZYCH DANYCH OSOBOWYCH JEST FIRMA HOME KEEPER SP. Z O. O., DANE OSOBOWE ZOSTAŁY PRZEKAZANE DOBROWOLNIE I BĘDĄ PRZETWARZANE WYŁĄCZNIE W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIE. BEZ WYRAŹNEJ ZGODY DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE INNYM ODBIORCOM DANYCH. OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ MA PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA POPRZEZ KONTAKT: BIURO@HOMEKEEPER.PL