Na jaką okazję ten najem okazjonalny?

W obecnym kształcie najem okazjonalny, a dokładniej umowa najmu okazjonalnego (dalej: Umowa), mocą zmian wprowadzanych do Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: …